Yhteiskunnassa eräät palvelut koskevat kaikkia kansalaisia, kuten peruskoulutus. Etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö keskittyy eräille vähemmistöryhmille. 10 % kansasta aiheuttaa 80 % näiden toimintojen kustannuksista. Suuria sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjäryhmiä ovat huostaanotetut lapset ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen käyttäjät. Pienikin positiivinen muutos ongelmaryhmien hoidossa vähentäisi julkisia menoja merkittävästi. Tärkeintä olisi vaikuttaa siihen, ettei näitä ongelmia syntyisi nykyisessä määrin.

Tässä esimerkkejä siitä, millaisia julkisia menoja on kokonaan poistettava tai menoja on merkittävästi vähennettävä. Esimerkit sekä valtion että kuntien menoista.

Esimerkit kirjassa Kunnat kuntoon! (2014, Suomen Perusta), sivulta 200 Vahteran esitys

Puheenvuoro kirjan esittelytilaisuudesta helmikuussa 2014

Näyttökuva 2015-02-18 kello 8.40.21

Henkilöstömenot

Ostopalvelut

Eläkemenot

Koulutus

Asuminen

Sosiaalituki

Maahanmuutto ja kehitysapu

Kaksikielisyys

Avustukset ja tuet

Muita julkisia menoja