Maiden laskennan säännöt – omat

Muutin koko elämäntapani vuosituhannen vaihteessa henkilökohtaisten syiden takia. Päätin työelämässä keskittyä pienten yritysten avustamiseen, kirjoittamiseen, Ristiinassa mökkielämään ja maapallon kiertämiseen.

Asetin tavoitteeksi nähdä kaikki maailman maat ennen kuin minusta aika jättää. Tämä tavoite edellytti mittatikkua ja aloin laskemaan, missä olen käynyt ja missä vielä pitäisi käydä. Vain poikkeustapauksissa ja hyvästä syystä (mm Islanti, Etiopia, Peru, Irlanti) menin samaan maahan kaksi tai useamman kerran.

Maiden laskentaan sovellan Suomen DX-maaluetteloa, jonka avulla seurataan kuinka monen maan radioasemia harrastaja on kuunnellut ja saanut kuuntelutodistuksen QSL:n.  Maaluettelo johtaa kohtuuttomuuksiin, jos tavoitteena on käydä kaikissa luettelon maissa. DX-maina on mm. sellaisia, joissa ei asu kukaan. Olen sen takia tehnyt omia tarkennuksia omiin sääntöihini. Nämä ovat vain itseä varten. Viimeiset tarkennukset tein Karibian kiertueella 2020, koska jokaisella saarella käynti ei olisi ollut mielekästä (saaret ovat asukkaiden kannalta varsin samanlaisia, joihinkin saariin on hankala päästä ja kaikkialla käynti olisi myös aiheuttanut liikaa kustannuksia).

Sääntöni ovat:

Miksi näin? Koska on aivan eri asia käydä Lontoossa kuin Lontoossa ja Loch Ness-järvellä Skotlannissa, vielä isompi ero on käydä Ranskassa tai sekä Ranskassa ja Martiniquella Karibialla. Sitä paitsi, tulen näkemään päivän kun Skotlanti itsenäistyy. 

On vielä harmaata aluetta matkattavana (1.3.2020)

Näin laskien kaikkia maita minun tehdä matka on 237, joista olen käynyt 162:ssa eli 68 % (1.3.2020). Jäljellä on vielä 76 maata näkemättä.

YK:ssa on 193 jäsenmaata. Yksi niistä on San Marino, pieni kaupunkivaltio Italiassa. Sen sijaan Rooman alueella oleva Vatikaanivaltio ei ole YK:n jäsen. Molemmat ovat DX-maita, joissa olen käynyt.

YK:ssa on tarkkailijajäseninä Holy See (Pyhä Istuin, Vatikaani) ja Palestiina.

UNESCOssa (Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) on 193 jäsenmaata. YK:sta poiketen Palestiina on jäsen, Liechestein ei ole. Maita, jotka eivät ole YK:n jäseniä on 11. Kosovo ei ole YK:n eikä UNESCOn jäsen.

YK:n piirissä olevista 207 maasta olen käynyt 135:ssä. Ero omaan 162 käydyn DX-maan listaani tulee lopetetuista valtioista (esim. DDR) sekä ei-itsenäisistä maista (esim. Ranskan Guayana). (1.3.2020)

Missä en ole käynyt

Mikä parasta: 75 maata (72 YK- ja UNESCO-maata) on vielä käymättä. Näistä puolet (37) on Afrikasta. 22 Aasiasta, 2 Pohjois-Amerikasta, 4 Keski-Amerikasta ja Karibialta sekä 10 Oseaniasta.

Täsmennys: helmikuussa 2021 huomasin DX-maaluettelon tietoja läpikäydessäni, että Azorit lasketaan erilliseksi maaksi Portugalista. Azorit kuuluu Eurooppaan. Siellä on 240.000 asukasta, joten se kuuluu käytäviin paikkoihin. Maita on käymättä 76 tämän korjauksen jälkeen.

Itselleni ovat nyt tärkeimmät matkakohteet ne maat, joissa en ole käynyt. Kartan avulla näen, mihin maihin kannattaa samalla matkalla mennä.