Lisäosinkoa vai lisäpalkkaa 2015

Lisäosinkoa vai lisäpalkkaa 2015 linkki artikkeliin

Pauli Vahtera, 13/4/2015

Pienen osakeyhtiön ei kannata maksaa osinkoa yli 8 %:ia yhtiön nettovarallisuudesta, vaan ottaa tulo palkkana.

Nettovarallisuus kasvaa joko sijoittamalla yhtiöön rahaa omana pääomana tai jättämällä yhtiön tuottamaa voittoa verojen jälkeen yhtiöön.

Otetaan esimerkki noin keskituloisesta (36.000 euroa vuodessa) yrittäjästä, jonka yhtiö saa 10.000 euron lisätulon. Vertailun vuoksi laskelmissa on esitetty sama tilanne 50.000 euroa palkkana nostaville.

Tästä lisätulosta helsinkiläinen kirkkoon kuuluva yrittäjä maksaa marginaaliveroa 40,3 % nostaessaan tulon palkkana. Jos hän nostaa lisätulon osinkona täysimääräisesti, on veroprosentti 42,8 %.

Jos palkansaaja ansaitsee 36.000 euron palkan lisäksi 10.000 euroa, maksaa hän veroja vähemmän. Marginaalivero-% jää 39,2:een. Palkasta menee lisäksi eläkevakuutusmaksua 5,7 % ja työttömyysvakuutusmaksua 0,65 %. Saman eläketurvan saadakseen yrittäjän pitää maksaa eläkemaksua 23,7 % (yli 53 vuotiaat 25,2 %).