Säästölistat 2010 remix

Kirjoitin vuonna 2010 kaksi säästölistaa, joiden toteuttaminen olisi tuonut 35 miljardin euron säästöt 10 vuodessa. Julkisen talouden yksi ongelmista on se, että kun turha meno saadaan mukaan talousarvioon, sen poistaminen myöhemmin on aika lailla mahdotonta. Siksi jokaista uutta menoa pitää arvioida 10 vuoden, ei seuraavan vuoden tähtäimellä.

Mielenkiintoista on havaita ettei 5 vuodessa mikään ole muuttunut. Säästölistan voisi tehdä tänään hyvin samanlaisin perustein. Listaan voitaisiin lisätä satoja menoja, jotka ovat yhteiskunnan toimivuuden kannalta turhanaikaisia.

Säästölista 1 – kymmenen turhaa ja jopa vahingollista menoa

1 Maamiinat jätetään tuhoamatta

Kertasäästö 323 miljoonaa euroa. Säästö syntyy siitä, ettei uusia korvaavia aseita tarvitse ostaa.

Suomi liittyy miinasopimukseen vuonna 2012 ja luopuu miinoista vuoteen 2016 mennessä.

TÄNÄÄN: Asia on edelleen ajankohtainen

 

2 Perheiden yhdistämisen lopettaminen yhteisillä varoilla

Yhden yhdistettävän säästö 1,1 miljoonaa euroa.

TÄNÄÄN: Perheiden yhdistämisehtoja on rajoitettu, mutta asia on edelleen ajankohtainen

 

3 RAY lopettaa maahanmuuttajien yhdistysten rahallisen tukemisen

Säästö 30 miljoonaa euroa (vv 2000-2010)

Maahanmuuttajat ovat oppineet perustamaan yhdistyksiä mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Valtio, kunnat ja RAY jakavat avokätisesti rahaa tällaisiin hankkeisiin.

TÄNÄÄN: asia on edelleen ajankohtainen

 

4 Kuntien pätemättömien virkamiesten tekemät onnettomat hankinnat

Kuntien tietojärjestelmien aiheuttamat kustannukset ovat sietämättömän korkeita. Tietojärjestelmien kirjo ja niiden yhteensopimattomuus on valtaisa. Järjestelmä- ja palvelutoimittajat käyttävät kuntien ja valtion ostamisen heikkoutta häikäilemättömästi hyväkseen.

TÄNÄÄN: asia on edelleen ajankohtainen

 

5 Kehitysapumenojen iso leikkaus

Vuosimenot 926 miljoonaa euroa (2009).

Kehitysavusta suurin osa on haitallista. Rahaa menee korruptioon, jonnin joutaviin hankkeisiin, ja sitä varastetaan paljon. Kehitysapu tekee ihmiset riippuvaiseksi kehitysavusta, jolloin oma vastuu oma elämästä siirretään muille.

TÄNÄÄN: asia on edelleen ajankohtainen, menot ovat nousseet 1,1 miljardiin euroon.

 

6 Kuntatyöntekijöiden ylenmääräiset lomat

Siirtyminen yksityissektorin kanssa samanlaiseen lomakäytäntöön säästää 1,5 miljardia euroa vuodessa.

TÄNÄÄN: asia on edelleen ajankohtainen

 

7 Vaihtuvat liikennenopeusrajoitusmerkit

Säästö 200 miljoonaa euroa

TÄNÄÄN: asia on edelleen ajankohtainen

 

8 Jätevesiasetuksen hylkääminen

Kansalaisten kertasäästö 1 miljardi euroa

TÄNÄÄN: asia on edelleen ajankohtainen

 

9 Yritystukien lopettaminen, ensin Tekes rahat

Vuonna 2009 Tekes rahoitti 343 milj. eurolla yritysten tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

TÄNÄÄN: Esitys on edelleen ajankohtainen.

 

10 Pienistä puroista kasvaa Amazonkin

Torkkupeitot 26.734 euroa

TÄNÄÄN:  —

Ensimmäinen säästölista yhteensä +34 miljardia euroa 10 vuodessa

 

Säästölista 2 – Velat tuhoavat tulevien sukupolvien elämän

11 Ihmisoikeuskeskus

Lukijaesitys (RV), Asiantuntijakeskuksen vuosittaiset palkkakustannukset ovat 900.000 euroa.

TÄNÄÄN: Uusia yksikköjä perustetaan jatkuvasti. Asia on edelleen ajankohtainen.

 

12 Kotiin Afganistanista – säästöt Suomen sodan lopettamisesta satoja miljoonia euroja

Lukijaesitys (ML). Säästöt kriisinhallintajoukoista 59 miljoonaa euroa vuodessa, ja rakennusrahaston Afganistan rahoista 11 miljoonaa. Seuraavien 10 vuoden säästö 700 miljoonaa.

TÄNÄÄN: Afganistanissa on edelleen suomalaisia joukkoja.

 

13 Sotalaivaoperaatio Somalian rannikolle peruutetaan

Kertasäästö yli 10 miljoonaa euroa

TÄNÄÄN: Operaatio tehtiin, nyt ollaan muissa maisemissa autoin ja lentokonein.

 

14 Suurlähetystöjen karsinta

Lukijaesitys (HH), yhden edustuston menot keskimäärin 1,03 miljoonaa euroa. Kahdenkymmenen vähiten tarvittavan edustuston lopettaminen säästäisi 10 vuodessa 200 miljoonaa euroa. Lisää säästöjä saataisiin EU:n yhteisillä suurlähetystöillä.

TÄNÄÄN: Asia on edelleen ajankohtainen, vaikka joitakin muutoksia on tehty.

 

 

15 SPR:n rahan käytöstä

Lisäeläkevastuu 40 miljoonaa euroa. Erotetun johtajan irtisanomisajan palkka

TÄNÄÄN: Lahjoitus- ja verovaroilla toimivien järjestöjen ja yhdistysten rahan käyttö on edelleen surutonta. Tästä esimerkkinä viime vuoden lopulla julkaisemani kehitysapuvarojen käyttöä koskeva blogisarja. Esimerkiksi: Kehitysavusta koulutukseen extra: Jospa vähennetään Kepasta johtaja?

 

Toisen säästölistan säästöt 10 vuodessa 930 miljoonaa euroa. Säästölistat yhteensä 35 miljardia euroa.

 

Juttusarjaan liittyi kirjoitus

Vippaaminen on sitten loppu